Scroll Top
Ansvarsfraskrivelse

ANSVARSFRASKRIVELSE

Sist oppdatert 9. september 2023

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen som gis av sportsbutikk1.no (“vi”, “oss” eller “vår”) på https://www.sportsbutikk1.no (“Siden”) og vår mobilapplikasjon er kun til generelle informasjonsformål. All informasjon på nettstedet og vår mobilapplikasjon er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet eller vår mobilapplikasjon. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VI HA NOEN ANSVAR OVER FOR DEG FOR NOE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG OPSTÅTT SOM ET RESULTAT AV BRUK AV NETTSTEDET ELLER VÅR MOBILAPPLIKASJON ELLER Å stole på NOEN INFORMASJON GITT PÅ MOBILSIDEN OG NETTSTEDET. DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅR MOBILAPPLIKASJON OG DIN TILLITEN PÅ ALL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET OG VÅR MOBILAPPLIKASJON ER KUN PÅ DIN EGEN RISIKO.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR EKSTERNE LENKER

Nettstedet og mobilapplikasjonen vår kan inneholde (eller du kan bli sendt gjennom nettstedet eller mobilapplikasjonen vår) lenker til andre nettsider eller innhold som tilhører eller stammer fra tredjeparter eller lenker til nettsider og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SÅ ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN INFORMASJON TILBYT AV TREDJEPARTS NETTSTEDER SOM KNYTTES GJENNOM NETTSTEDET ELLER NOEN NETTSTED ELLER EGENSKAPER SOM ER KNYTTET TIL EN ANDRE ANNONSE. VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER.

PROFESJONELL ANSVARSFRASKRIVELSE

Siden kan ikke og inneholder ikke medisinske/helseråd. Den medisinske/helseinformasjonen er kun gitt for generell informasjon og pedagogiske formål og er ikke en erstatning for profesjonelle råd. Følgelig, før du tar noen handlinger basert på slik informasjon, oppfordrer vi deg til å rådføre deg med de aktuelle fagfolkene. Vi gir ingen form for medisinsk/helserådgivning. BRUK ELLER TILLITEN AV EVENTUELL INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER VÅR MOBILAPPLIKASJON ER KUN PÅ DIN EGEN RISIKO.

TILKNYTTEDE ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet og vår mobilapplikasjon kan inneholde lenker til tilknyttede nettsteder, og vi mottar en tilknyttet provisjon for alle kjøp du har gjort på tilknyttede nettsider ved å bruke slike lenker. Våre tilknyttede selskaper inkluderer følgende:

ANSVARSFRASKRIVELSE

Siden kan inneholde attester fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse attester gjenspeiler de virkelige opplevelsene og meningene til slike brukere. Opplevelsene er imidlertid personlige for de spesifikke brukerne, og er ikke nødvendigvis representative for alle brukere av våre produkter og/eller tjenester. Vi hevder ikke, og du bør ikke anta, at alle brukere vil ha de samme opplevelsene. DINE INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE.

Uttalelsene på nettstedet sendes inn i ulike former som tekst, lyd og/eller video, og vurderes av oss før de legges ut. De vises på nettstedet ordrett som gitt av brukerne, bortsett fra retting av grammatikk eller skrivefeil. Noen vitnesbyrd kan ha blitt forkortet for korthets skyld der hele vitnemålet inneholdt uvedkommende informasjon som ikke er relevant for allmennheten.

Synspunktene og meningene i attester tilhører utelukkende den enkelte bruker og reflekterer ikke våre synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brukere som gir attester, og brukere får ikke betalt eller på annen måte kompensert for sine attester.

Uttalelsene på nettstedet er ikke ment, og skal heller ikke tolkes som påstander om at våre produkter og/eller tjenester kan brukes til å diagnostisere, behandle, lindre, kurere, forebygge eller på annen måte brukes for enhver sykdom eller medisinsk tilstand. Ingen attester har blitt klinisk bevist eller evaluert.